Scholingen - trainingen - cursussen

Acute Zorg Euregio organiseert en faciliteert de volgende scholingen en trainingen:

  • Regionale Trauma Training
  • Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen
  • Scholing Duits voor Nederlandse zorgprofessionals
  • Traumaoverleg Euregio
  • Scholing voor doktersassistentes
  • Themabijeenkomsten
  • Trainingen en opleidingen op gebied van opgeschaalde acute zorg

Tijdens de scholingsbijeenkomsten kunnen er foto’s gemaakt worden. De foto’s worden door Acute Zorg Euregio gebruikt voor publicaties op de website of social media kanalen. Als je hiertegen bezwaar hebt, neem dan contact op voorafgaand aan de scholing, of laat dit aan het begin van de scholing weten aan de dagcoördinator.

Door je aan te melden voor een van onze cursussen of scholingen via de website, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens voor de daarvoor bestemde doeleinden.

 

Scholingsdata Algemene Voorwaarden

Regionale Trauma Training RTT

Netwerk Acute Zorg Euregio organiseert vanaf 2005 deze eendaagse
herhalingstrainingen in de eigen regio: de Regionale Trauma Training (RTT).
Sinds 2014 worden de RTT trainingen ook voor de ziekenhuizen van Netwerk Acute Zorg Zwolle in hun regio gegeven.
De eendaagse training wordt minimaal 8 keer per jaar georganiseerd in Zwolle en Enschede, onder verantwoordelijkheid van Acute Zorg Euregio.
Instructeurs zijn SEH-verpleegkundigen van ziekenhuizen uit beide regio’s.

Enschede: 15 januari, 12 maart (VOL), 10 september
Zwolle: 12 februari, 9 april, 8 oktober (VOL), 26 november (VOL)

De data voor de RTT in 2020:

Enschede: 14 januari, 10 maart, 8 september, 3 november (optioneel bij voldoende aanmelding)
Zwolle: 11 februari, 7 april, 6 oktober, 24 november

 

Programma Aanmelden Aanmelden 2020

Regionale Trauma Training - Verpleegkundig Vervolg Onderwijs RTT-VVO

Medio 2018 is Acute Zorg Euregio –in samenwerking met CIVO zorgopleiders- gestart met de scholing RTT-VVO, hetgeen staat voor Regionale Trauma Training – Verpleegkundige Vervolg Opleiding.

Dit is een tweedaagse ABCDE-training, conform RTT-concept en bedoeld voor SEH-verpleegkundigen in opleiding.

Deze 2-daagse wordt voorafgegaan door een e-learning van Expertcollege (conform ATLS) en daarmee goed aansluit bij de methodiek die door artsen gehanteerd wordt.  De e-learning dient afgerond te zijn om deel te kunnen nemen aan de RTT-VVO.

De RTT-VVO is een dynamische en interactieve scholing, waar korte theorieblokken worden opgevolgd door scenariotraining. De theorieblokken worden verzorgd door een SEH-arts, voor de praktijkblokken worden de RTT-instructeurs ingezet.

De scholing wordt in de regio gegeven door regionale RTT-instructeurs, met jarenlange ervaring als instructeur.

De tweede dag wordt afgesloten met een praktijk- en een theorietoets.

Deze tweedaagse training wordt in 2019 gegeven op

2 en 3 juli 2019
17 en 18 december 2019

 

Deze tweedaagse training wordt in 2020 gegeven op:

23 en 24 juni 2020

 

 

Programma Aanmelden

Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

De driedaagse Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen wordt twee keer per jaar georganiseerd (voor- en najaar) onder verantwoordelijkheid van Acute Zorg Euregio.
De deelnemers verwerven kennis en inzicht van de gehele keten van zorg voor (multi)trauma patiënten van ongeval tot en met revalidatie.

De data voor de STV in 2019

20, 21 en 22 mei 2019 (VOL)

18, 19 en 20 november 2019 (VOL)


De data voor de STV in 2020

11, 12 en 13 mei 2020

16, 17 en 18 november 2020

Programma Aanmelden 2020

Scholing Duits voor Nederlandse zorgprofessionals

De scholing is bedoeld voor medisch en paramedisch vakinhoudelijke professionals,
beleidsmedewerkers, managers en bestuurders die betrokken zijn bij de acute zorg.
Deelnemers verwerven voldoende kennis, zowel voor zorgprofessionals als voor beleidsmedewerkers en management om hun werkzaamheden op een dusdanige wijze uit te kunnen oefenen dat de Duitse taal geen belemmering mag zijn.

20-uurs training najaar 2019

Informatie Aanmelden

Traumaoverleg Euregio

Het Traumaoverleg Euregio was en is een initiatief van Acute Zorg Euregio en is een periodieke bijeenkomst in de (Eu)regio Twente en Oost-Achterhoek. Het Traumaoverleg Euregio wordt vier keer per jaar alternerend georganiseerd door de participerende ziekenhuizen in het traumanetwerk van Acute Zorg Euregio.
Het traumaoverleg Euregio is bedoeld om alle betrokken professionals inzicht te geven in de geleverde traumazorg.

Data 2019: 6 maart, 5 juni, 4 september, 11 december.
Het Traumaoverleg Euregio 2019 vindt plaats bij Van der Valk te Enschede.

Programma Aanmelden

Scholing Spoed of geen Spoed voor doktersassistenten

In samenwerking met WDH organiseert Acute Zorg Euregio nascholingen voor doktersassistenten uit de dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek.
Na inventarisatie door de voorbereidingsgroep voor de scholing van doktersassistenten, zijn de volgende onderwerpen vastgesteld voor de komende scholing: kortademigheid (acute dyspnoe), acute GGZ en telefonische triage

 

Scholingsdata Spoed of geen Spoed in 2019

1 oktober
16 oktober
30 oktober

 

Programma Aanmelden

Themabijeenkomsten / casuïstiekbespreking

Acute Zorg Euregio zal in ook in 2019 een aantal themabijeenkomsten organiseren waarin de bespreking van een casuïstiek centraal staat.

Op dinsdag 15 januari 2019 vond een casuïstiekbespreking plaats bij SKB Winterswijk: ‘the undercover’ multitraumpatient

Op woensdag 19 juni vond een themabijeenkomst Acute psychiatrie plaats bij Helmerzijde te Enschede.

Op donderdag 12 september (18.00-21.30 uur) wordt in het auditorium van Medisch Spectrum Twente een casuïstiekbespreking Fluxus georganiseerd.
Deze casuïstiekbespreking is een initiatief vanuit de Expertgroep Acute Verloskunde van Acute Zorg Euregio en is tot stand gekomen in samenwerking met de ketenpartners.

Casuïstiekbespreking Fluxus

Casuïstiekbespreking acute verloskunde
Wanneer: donderdag 12 september, 18.00-21.30 uur
Waar: Auditorium Medisch Spectrum Twente Enschede
Voor wie: zorgverleners die in aanraking komen met acute verloskunde casuïstiek.
Accreditatie wordt aangevraagd voor verloskundigen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en gynaecologen.
De overige beroepsgroepen kunnen een bewijs van deelname aanvragen. 

Programma Aanmelden

Contactpersoon scholingen algemeen

Annelies Holsink-Visser
Secretarieel medewerker Kenniscentrum
Bureau Acute Zorg Euregio

a.b.holsink@acutezorgeuregio.nl
053-487 2518

  • Secretarieel ondersteunende werkzaamheden Kenniscentrum/ Scholingen & Trainingen
  • Contactpersoon Scholingen & Trainingen (algemeen)

Contactpersoon RTT

Chantal Kerkemeijer
Coördinator Regionale Trauma Training
Bureau Acute Zorg Euregio

c.kerkemeijer@acutezorgeuregio.nl
053-487 2733

  • Contactpersoon Regionale Trauma Training (RTT en RTT-VVO)