Over ons

Over ons

De positie, werkzaamheden en medewerkers van Acute Zorg Euregio.

Medewerkers

Netwerkorganisatie met een opdracht (wie)

Netwerk Acute Zorg Euregio is een netwerk van maatschappelijk betrokken organisaties en heeft een regiefunctie ten aanzien van het optimaliseren van de acute zorg in de Euregio (Twente / Oost-Achterhoek / Duitse grensstreek). Hierbij staat het belang van de patiënt voorop, zowel in de reguliere acute zorg als in opgeschaalde situaties.

Onze opdracht (wat)

Acute Zorg Euregio heeft een coördinerende, stimulerende en faciliterende rol met een objectieve opstelling in de acute zorgketen, teneinde in goede afstemming met onze ketenpartners, onze (wettelijke) taken goed te kunnen uitvoeren, mede door grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio.

Onze missie (waarom)

De beste acute zorg voor de patiënt binnen de juiste tijd, op de juiste plaats en door de juiste mensen. Zonder grenzen van landen, regio, organisaties en mensen. Voor ons maakt de patiënt deel uit van de acute zorgketen.

Onze manier (hoe)

Bureau Acute Zorg Euregio ondersteunt de Euregionale samenwerking door haar objectieve monitorrol in het netwerk goed te vervullen. Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de acute zorg vanuit een actieve ondersteunende rol door kennis te delen door middel van cursussen, themabijeenkomsten en trainingen en de resultaten van onderzoek te verspreiden. Wij registreren, auditeren, onderzoeken en maken verbeterpunten inzichtelijk, teneinde een betere kwaliteit in de acute zorg te realiseren.

Ons arbeidsveld (waar)

Onze (Eu)regio is Twente en de Oost-Achterhoek en de Duits-Twentse-Achterhoekse grensstreek. Ons arbeidsveld is de acute zorg in deze regio. Onze opdracht voeren we niet alleen uit in de reguliere acute zorg, maar ook in de opgeschaalde situaties, teneinde onze ketenpartners voor te bereiden op rampen en crises door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).
Binnen al onze (wettelijke) taken ondersteunen we de ketenpartners om, door middel van projecten, opleidingen en onderzoek, kennis te vergroten, vergaren en te delen.

Jaarverslagen

Acute Zorg Euregio brengt elke jaar een jaarverslag uit, waarin men kennis kan nemen van de vorderingen binnen de diverse (wettelijke) taken van het Netwerk Acute Zorg.

112-Netwerk

112-Netwerk is het magazine dat Acute Zorg Euregio samen met GHOR-Twente en Ambulance Oost 4 keer per jaar uitbrengt.