Netwerk Acute Zorg Euregio

Netwerk Acute Zorg Euregio is een netwerk van acute zorginstellingen in de Euregio (Twente, Oost-Achterhoek en de Duitse grensstreek)

Meer over ons Agenda items Nieuws items

Keten acute zorg

Door een goede samenwerking tussen ketenpartners krijgt een patiënt met een acute zorgvraag op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek.

Keten acute zorg

Keten traumazorg

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de gehele acute zorgketen; van de melding bij de meldkamer via 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.

Keten traumazorg

Crisisbeheersing & OTO

In het programma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) worden ketenpartners voorbereid op rampen en crises.

Crisisbeheersing & OTO

Kenniscentrum

Binnen het kenniscentrum worden enerzijds opleiding en scholingen binnen de acute zorg ontwikkeld en georganiseerd. Anderszijds worden onderzoeksprojecten gerelateerd aan acute- of opgeschaalde zorg opgezet en uitgevoerd.

Kenniscentrum

SpoedzorgRettung

Als enige organisatie in Nederland faciliteren wij grensoverschrijdende zorg. Dit doen wij door intensieve samenwerking met acute zorgcentra in Duitsland.

SpoedzorgRettung

A-Z Euregio App

112 Netwerk