kenniscentrum

Kenniscentrum

Eén van de wettelijke taken van het Netwerk Acute Zorg Euregio is de kenniscentrumfunctie op het gebied van de acute zorg. De kenniscentrumactiviteiten van Bureau Acute Zorg Euregio vertalen zich enerzijds in opleidingen en scholingen binnen de acute zorg. De scholingen worden alle in nauwe samenwerking en afstemming met de ketenpartners ontwikkeld en uitgevoerd. Anderzijds worden onderzoeksprojecten gerelateerd aan acute- of opgeschaalde zorg opgezet en uitgevoerd. Om goed onderzoek te kunnen doen in de acute (trauma) zorg zijn betrouwbare gegevens over aard, omvang en gevolgen van een ongevalletsel of acute aandoening (zorgvraag), evenals informatie over de daarvoor verleende zorg (zorgaanbod) noodzakelijk. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verzameld vanuit de registratiesystemen van de zorgverleners (zoals huisartsenpost, ambulancedienst of ziekenhuis) en de regionale traumaregistratie. Bij onderzoeksprojecten wordt samengewerkt met de ketenpartners, andere acute zorg netwerken, Saxion Hogescholen en de Universiteit Twente.

Scholingen Onderzoek Documentatie