Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor aanmelding voor een cursus, training, scholing, themabijeenkomst, refereerbijeenkomst etc. vragen we van de deelnemers persoonsgegevens. Alle aan Acute Zorg Euregio verstrekte gegevens, worden gebruikt om de (scholings)activiteiten goed uit te kunnen voeren. Persoonsgegevens die u via deze internetsite aan Acute Zorg Euregio verstrekt worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevensbestand.
Acute Zorg Euregio conformeert zich daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Acute Zorg Euregio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten, waarvoor derden worden ingehuurd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Acute Zorg Euregio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@acutezorgeuregio.nl.

Beeldmateriaal:
Tijdens de scholingsbijeenkomsten kunnen er foto’s gemaakt worden. De foto’s worden door Acute ZOrg Euregio gebruikt voor publicaties op de website of op social media kanalen. Als je hiertegen bezwaar hebt, neem dan contact op voorafgaand aan de scholing, of laat dit aan het begin van de scholing weten aan de dagcoördinator.


Disclaimer

Algemeen
Hoewel aan alle pagina’s van de website van Acute Zorg Euregio de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn, incompleet of anderszins niet (langer) correct. Acute Zorg Euregio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Derden
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de website van Acute Zorg Euregio. Acute Zorg Euregio spreekt daarbij de wens uit gekend te worden in de opname van een verwijzing.
Links naar en content van derden vallen in principe buiten de controle door Acute Zorg Euregio. Acute Zorg Euregio kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de pagina’s en content van derden en de privacybescherming daarvan.

Protocollen
De regionale protocollen die beschikbaar zijn via de website van Acute Zorg Euregio, zijn zorgvuldig opgesteld. Desondanks kunnen, door voortschrijdend en wetenschappelijk inzicht, afwijkende omstandigheden of andere onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Acute Zorg Euregio kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Social media
U kunt geen rechten ontlenen aan berichten die door Acute Zorg Euregio via social media zijn vertrekt. Stuurt u een bericht via social media, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld.

Cookies
Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website, maakt Acute Zorg Euregio gebruik van zgn. cookies, dit zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser worden opgeslagen. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Google Analytics
De website van Acute Zorg Euregio maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld  bezoekersaantallen, veel bezochte pagina’s en onderwerpen. De website kan op deze wijze beter afgestemd worden aan de wensen van bezoekers en gebruikers.

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de website van Acute Zorg Euregio, kunt u mailen naar info@acutezorgeuregio.nl