Portefeuille

Portefeuille

Netwerk Acute Zorg Euregio houdt een nauwe samenwerking in stand met een concrete agenda voor de toekomst. Wij staan voor een betere bereikbaarheid, beschikbaarheid, continuïteit, doelmatigheid en kwaliteit van de acute zorg in de Euregio.

Om onze ambitie te bereiken richten wij onze werkzaamheden, binnen Acute Zorg Euregio, op een vijftal aandachtsgebieden:

 

Keten acute zorg

Door een goede samenwerking tussen ketenpartners krijgt een patiënt met een acute zorgvraag op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek.

Keten acute zorg

Keten traumazorg

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de gehele acute zorgketen; van de melding bij de meldkamer via 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.

Keten traumazorg

Crisisbeheersing & OTO

In het programma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) worden ketenpartners voorbereid op rampen en crises.

Crisisbeheersing & OTO

Kenniscentrum

Binnen het kenniscentrum worden enerzijds opleiding en scholingen binnen de acute zorg ontwikkeld en georganiseerd. Anderzijds worden onderzoeksprojecten gerelateerd aan acute- of opgeschaalde zorg opgezet en uitgevoerd.

Kenniscentrum

SpoedzorgRettung

Als enige organisatie in Nederland faciliteren wij grensoverschrijdende zorg. Dit doen wij door intensieve samenwerking met acute zorgcentra in Duitsland.

SpoedzorgRettung