Kenniscentrum

KENNISCENTRUMFUNCTIE

Een van de wettelijke taken van het Netwerk Acute Zorg Euregio is de kenniscentrumfunctie op het gebied van de acute zorg. De kenniscentrumactiviteiten van Bureau Acute Zorg Euregio vertalen zich in opleidingen en scholingen binnen de acute zorg. De scholingen worden alle in nauwe samenwerking en afstemming met de ketenpartners ontwikkeld en uitgevoerd. 

WELKE SCHOLINGEN ORGANISEERT ACUTE ZORG EUREGIO in 2017

Regionale Trauma Training (RTT):

De data voor de RTT in 2018:

Enschede: 16 januari (VOL), 20 maart (VOL), 11 september, 6 november
Zwolle: 15 februari (VOL), 17 april (VOL), 4 oktober (VOL), 27 november
Programma
Aanmelden voor deze training

NB: de prijzen voor deze scholing voor 2018 worden aangepast.

Scholing Traumatologie voor verpleegkundigen:

14, 15 en 16 mei 2018
12, 13 en 14 november 2018
Programma van deze driedaagse scholing
Aanmelden voor deze scholing

Training Duits voor Nederlandse Professionals:

20-uurse training voorjaar 2017 
20-uurse training najaar 2017 
Informatie over deze scholing
Aanmelden voor deze scholing

Traumaoverleg Euregio:

Data: 7 maart, 6 juni, 5 september, 12 december 2018
Het Traumaoverleg Euregio 2018 vindt plaats bij Van der Valk te Enschede
Informatie over deze avond
Aanmelden voor het Traumaoverleg Euregio

Themabijeenkomsten:

Informatie volgt.

Scholing Vroegtijdig herkennen hartinfarct, CVA en sepsis in de 1e lijn voor doktersassistenten:

22 januari, (VOL)
5 februari 2018 (VOL)
Locatie: ROC Twente, Hengelo
Tijd: 17.30-21.00 uur
Het programma

OTO

Voor specifieke scholingen in de opgeschaalde acute situatie (Opleiden, Trainen, Oefenen) verwijzen wij naar onze subpagina OTO of de agenda op deze website.

ONDERZOEK

Om onderzoek binnen Acute Zorg Euregio een meer permanent karakter te geven werken wij sinds 2008 structureel samen met de vakgroep Health Technology & Services Research van de Universiteit Twente. Samen organiseerden wij bijvoorbeeld de "meetweek acute zorg". 

Om goed onderzoek te kunnen doen in de acute (trauma) zorg zijn betrouwbare gegevens over aard, omvang en gevolgen van een ongevalletsel of acute aandoening (zorgvraag), evenals informatie over de daarvoor verleende zorg (zorgaanbod) noodzakelijk. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verzameld vanuit de registratiesystemen van de zorgverleners (zoals huisartsenpost, ambulancedienst of ziekenhuis) en de regionale traumaregistratie.

Op deze website vindt u meer informatie over lopende onderzoeksprojecten, publicaties en de mogelijkheden voor studenten bij Acute Zorg Euregio

Traumascholing