EG Trauma

Expertgroep Trauma

De expertgroep Trauma is in 2013 ontstaan na een fusie van de focusgroep acute heupfracturen en de werkgroep traumatologie die al sinds de oprichting van de traumacentra in 1999 actief was. De expertgroep Trauma draagt bij aan de regionaal coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute ketenzorg rondom traumapatiënten in de regio goed te laten verlopen, tijdig knelpunten te analyseren en hierop beleid te maken. Belangrijke thema’s zijn o.a. de landelijke traumaregistratie (LTR), inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT) regionale visitaties van de SEH’s en landelijke ontwikkelingen zoals spreiding en concentratie van multitrauma zorg, volumenormen en prestatie indicatoren. De expertgroep Trauma komt vier keer per jaar bijeen.

Leden Expertgroep Trauma

Barbara Kreis (voorzitter)
Traumachirurg
SKB

Aaldrik Jansen
Anesthesioloog
ZGT

Cees Schenkeveld
Manager
Bureau Acute Zorg Euregio

Claar Bijleveld
Anesthesioloog
MST

Harald van Loon
Traumachirurg
ZGT

Nancy ter Bogt
Beleidsadviseur/onderzoeker
Bureau Acute Zorg Euregio

Ralph de Wit
Medisch manager/Traumachirurg
Bureau Acute Zorg Euregio/MST

Rein IJmker
SEH-arts
MST

Stijn van Ommeren
SEH-arts
MST

Olga Peters-Polman
Anesthesioloog
ZGT

Agendaleden

Charlotte Blase
Medisch manager
RAV Witte Kruis NOG

Tim Fontein
Ass. medisch manager
RAV Witte Kruis NOG

Jos Sprakel
Anesthesioloog
SKB

Contactpersoon

Nancy ter Bogt
Beleidsadviseur/onderzoeker
Bureau Acute Zorg Euregio

n.terbogt@acutezorgeuregio.nl
053-487 2094

  • Contactpersoon Expertgroep Traumatologie
  • Contactpersoon (landelijke) traumaregistratie
  • Contactpersoon Gebruikersplatform Traumaregistratie
  • Wetenschappelijk Onderzoek