EG rAAA

Expertgroep rAAA

Sinds 2017 heeft Netwerk Acute Zorg Euregio een expertgroep geruptureerd acuut abdominaal aneurysma (rAAA). Het Zorginstituut heeft namelijk in het  rapport  ’spoed moet goed’ het geruptureerd acuut abdominaal aneurysma als één van de 6 spoedzorgindicties aangewezen en  hiervoor indicatoren en normen opgelegd waarmee de kwaliteit van de spoedzorg kan worden aangetoond.

Binnen Netwerk Acute Zorg Euregio zijn er momenteel twee ziekenhuislocaties die voldoen aan de kwaliteitsindicatoren en volumenormen en daarmee adequate rAAA-zorg leveren; MST te Enschede en ZGT locatie Almelo.

Een geruptureerd AAA is een potentieel levensbedreigende aandoening, die snel chirurgisch handelen vereist. Uiteraard is snelheid geboden en dienen de risico’s van het eventuele tijdverlies afgewogen te worden tegen de risico’s van een onterechte operatie. Goede logistiek, een interdisciplinaire aanpak en goede regionale afstemming zijn hiervoor cruciaal.

In de expertgroep rAAA wordt vooral vanuit de zorginhoud met betrokken professionals in de acute keten rond de rAAA-zorg  in Twente en Oost-Achterhoek een blijvende dialoog gevoerd om de kwaliteit in de keten te borgen of waar nodig te verbeteren.

Inmiddels heeft de expertgroep een regionale procedure rond de rAAA-zorg in Twente en Oost-Achterhoek ontwikkeld met als doel een sluitende keten voor patiënten met verdenking symptomatisch of geruptureerd aneurysma aorta abdominalis te creëren, waarbij de acties en verantwoordelijkheden voor de professionals duidelijk zijn.

Leden van de Expertgroep rAAA

Bob Geelkerken (Voorzitter)
Vaatchirurg
MST

Joost Botman
Vaatchirurg
ZGT

Alaattin Ozdemir
Intensivist
MST

Ralph de Wit
Medisch manager/Traumachirurg
Bureau Acute Zorg Euregio/MST

Joé Kolkert
Vaatchirurg
Slingeland (SKB)

Andrew Oostindjer
Huisarts
CVRM THOON

Michiel van der Vaart
Chirurg
SKB

Rein IJmker / Roos Flameling
Medisch Manager
Ambulance Oost

Patrick Heuvelman
Lid Medisch Management
Witte Kruis

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

Agendaleden

Monique Poessé
Teamhoofd SEH
MST

Michiel van der Vaart
Chirurg
SKB

Contactpersoon

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

a.roos@acutezorgeuregio.nl
053-4872093

  • Contactpersoon Expertgroepen CVA, ACS, rAAA, Sepsis, Acute Verloskunde