EG CVA

Expertgroep CVA

Patiënten met een beroerte (CVA/TIA) dienen zo snel mogelijk de juiste behandeling te krijgen om schade aan de hersenen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken (TIME=BRAIN). Patiënten met een acuut herseninfarct kunnen tot 4,5 uur na het ontstaan van de klachten effectief behandeld worden door intraveneuze trombolyse (IVT) en tot < 6 uur door intra-arteriële behandeling (IAT).

Ook binnen dit tijdsvenster is snelheid van groot belang; hoe eerder de behandeling plaats vindt, hoe groter de kans op herstel.  IVT en IAT wordt niet in ieder ziekenhuis aangeboden. Goede logistiek, een interdisciplinaire aanpak en goede regionale afstemming zijn daarom cruciaal.

Binnen de expertgroep CVA van Netwerk Acute Zorg Euregio is daarom een regionale procedure rond de acute beroertezorg in Twente en Oost-Achterhoek ontwikkeld, alsmede een dynamische beleidsdocument over de inrichting van de acute beroertezorg.

In 2012 heeft de expertgroep in samenwerking met de Universiteit Twente de Myocard Infarc Keten in kaart gebracht, om inzicht te krijgen in het gebruik en functioneren van de acute zorgketen binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio. Het resultaat van deze MICK-studie (rapport en factsheet) is eind 2013 opgeleverd en gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

De expertgroep heeft n.a.v. de MICK-studie aangegeven geïnteresseerd te zijn in achterliggende redenen voor een lange doorstroomtijd/patient delay en de patiëntkeuzes voor een bepaalde keteningang. Deze  patientdelay is binnen Netwerk Acute Zorg Euregio is 90 minuten langer dan gemiddeld in het land. Uit de CVA benchmark resultaten blijkt namelijk dat een Nederlander met een herseninfarct gemiddeld binnen drie uur en een kwartier gezien wordt door een arts; in Twente is dit vier uur en driekwartier.

Het overgrote deel van de patiënten neemt het eerst contact op met de huisarts of huisartsenpost (HAP). De doorstroomtijd via deze keteningang blijkt langer dan de overige ingangen te zijn – dit kan te maken hebben met o.a. een minder typische klachtenbeeld. Om de keuzes van patiënten met een beroerte voor een bepaalde keteningang te onderzoeken is er in 2016 een afstudeeronderzoek geweest.

Omdat de huisartsenzorg vaak als keteningang wordt gekozen is vroegherkenning in de eerste lijn belangrijk. In het najaar van 2016 en 2017 zijn op initiatief van de expertgroep scholingsbijeenkomsten “spoed en geen spoed’ voor doktersassistenten georganiseerd gericht op vroegtijdige herkenning van spoed o.a. CVA, Myocard infarct en Sepsis.  De expertgroep vindt het belangrijk dat er continu geschoold blijft worden.

Leden van de Expertgroep CVA

Paul Brouwers (voorzitter)
Neuroloog
MST

Everdien Brunsveld
Teamhoofd Neurologie
ZGT

Hanneke Droste
Verpleegkundig Specialist Neurologie
MST

Manuela Voorend
Neuroloog
SKB

Petra Greftenhuis
Verpleegkundig Specialist Neurologie
ZGT

Renata Gierkink
Verpleegkundig Specialist Neurologie
SKB

Martin Leferink
Teamhoofd SEH
ZGT

Sanneke van den Brink
SEH arts
MST

Cindy Brussé
SEH arts - Medisch Manager SEH
SKB

Tijs Klaassen
Teammanager
Ambulance Oost

Jacqueline Noltes
Directeur
Spoedzorg Huisartsen Twente

Janke Snel
Directeur
CHPA

Sjaak Hulshof
Manager Acute Zorg
SKB

Peter Marinus
Voorzitter Kwaliteitscommissie Huisartsen Twente
LHV Twente

Geert Hengstman
Verpleegkundig Specialist
Ambulance Oost

Patrick Heuvelman
Lid Medisch Management
Witte Kruis

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

Agendaleden

Monique Poessé
Teamhoofd SEH
MST

Sjoerd Velsing
Vertegenwoordiger Harteraad
Harteraad

Fabiënne Kempen
Manager
Huisartsenpost Oost-Achterhoek

Kitty Leibbrand
Locatiemanager
HAP Oost-Achterhoek

Documentatie

Download
Factsheet MICK studie
Acute Zorg

Contactpersoon

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

a.roos@acutezorgeuregio.nl
053-4872093

  • Contactpersoon Expertgroepen CVA, ACS, rAAA, Sepsis, Acute Verloskunde