EG Acute Verloskunde

Expertgroep Acute Verloskunde

Naar aanleiding van het landelijke rapport ‘Een goed begin; veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’ uit 2010 van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte, heeft de toenmalige focusgroep verloskunde vernieuwde en heldere afspraken tussen 1e en 2e lijn en concrete protocollen voor het Netwerk Acute Zorg Euregio opgesteld. Deze afspraken en protocollen met de ketenpartners worden regelmatig geëvalueerd en gereviseerd door de expertgroep.

Het Zorginstituut voor de acute verloskunde indicatoren vastgesteld en gepubliceerd in het rapport ’spoed moet goed’.

De zorg rond zwangerschap en verloskunde is sterk in beweging. Enerzijds is dit door een afname van het aantal locaties waar poliklinische en tweedelijns bevallingen mogelijk zijn. In 2015 heeft er in Twente een concentratie van de acute verloskunde plaatsgevonden in Almelo en Enschede door de sluiting van de acute verloskunde in Hengelo.

Anderzijds doordat het opvolgen van de adviezen uit ‘Een goed begin’ leidt tot een veel nauwere samenwerking tussen eerste en tweede lijn en tussen verloskunde en kraamzorg. Dit heeft geleid tot de oprichting van Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV), welke bestaat uit bijna allen zorgprofessionals die samen lokaal de zorg rondom zwangerschap en geboorte leveren.
In de VSV’s in Twente en Oost-Achterhoek sluit de ambulancezorg niet aan. In 2016 is een integrale zorgstandaard geboortezorg vastgesteld waar ook aandacht aan de acute zorg wordt besteed.

De Expertgroep Acute Verloskunde draagt hieraan bij door de regionale coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute verloskunde in de regio, goed te laten verlopen en witte vlekken te voorkomen, op zich te nemen.

Aandachtspunt blijft onvoldoende bekendheid/ bekwaamheid van overdrachtsmethoden zoals de SBARR en de protocollen binnen de acute verloskunde keten.

Leden van de Expertgroep Acute Verloskunde

Frank van der Holst (voorzitter)
Verpleegkundige Specialist
Ambulance Oost

Agnes Wiersma
Teamhoofd gynaecologie
MST

Barbara Steverink
Verloskundige
VSV Oost-Achterhoek

Laury Post
Verloskundige
De Kring Twentse verloskundigen

Marilyn Wallaart
Manager kraamzorg
Naviva, vertegenwoordigd alle kraamzorginstellingen

Marko Sikkema
Gynaecoloog
Vertegenwoordigd GYCON (MST/ZGT)

Ageeth Kaspers
Kinderarts/neonatoloog
MST

Irene Smellink
Verloskundige
De Kring Twentse Verloskundigen

Irene Zuijdgeest
Physician Assistant Verloskunde
MST

Patrick Heuvelman
Lid Medisch Management
Witte Kruis

Erna Nijkamp
Unithoofd Moeder & Kind, afdeling geboorte
ZGT

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

Agendaleden

Natasja van Loenen
Gynaecoloog
SKB

Jacko Bakker
Kinderarts
ZGT

Marieke Vos
Teammanager Verloskunde
SKB

Documentatie

Contactpersoon

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

a.roos@acutezorgeuregio.nl
053-4872093

  • Contactpersoon Expertgroepen CVA, ACS, rAAA, Sepsis, Acute Verloskunde