EG Crisisbeheersing

Expertgroep Cybercrisis

De expertgroep Cybercrisis is in 2018 opgericht en heeft als doel de ketenpartners binnen de Euregio voorbereiden op een cybercrisis en het managen daarvan.
De doelstellingen van de expertgroep Cybercrisis zijn (conform besluit ROAZ):

  • De contactpersonen van de ketenpartners uit de Euregio (experts) bij elkaar te brengen en kennis, kunde en ervaringen uit hun eigen organisatie uit te wisselen;
  • Inzicht krijgen in de keten-brede effecten, specifiek op de cascade-effecten, van een cybercrisis. Opstellen van een scenariokaart zou hieraan moeten bijdragen;
  • Toewerken naar een regionale uniforme benadering vanuit de crisisorganisaties, met nadruk op dezelfde taal en werkwijze;
  • OTO-activiteiten organiseren voor crisis(beleids)teams, met als doel: voorbereid zijn op een cybercrisis;
  • Doen van onderzoek en advies richting het bestuurlijk ROAZ m.b.t. thema’s rond om cybercrisis.

 

 

Leden van de Expertgroep Cybercrisis:

Tim Waanders
Mono en multidisciplinaire planvorming en ondersteuning OTO
GHOR-Twente

Jeroen Brouwer
Medewerker informatiemanagement bureau Strategie & Ondersteuning
ZGT

Frank Bruinink
Beleidsmedewerker Informatiemanagement
GHOR VNOG

Rene Markink
ICT/Security Officer
Ambulance Oost

Bastiaan Kroezen
Adviseur ICT
Regio Twente

Henri van der Woning
Informatie Adviseur
Regio Twente

Laurens van Druten
Information security officer
SKB

Pieter Reijngoud
Information security officer
MST

Joost Hofhuis
Beleidsadviseur Crisisbeheersing & OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

Robin Schär
Medewerker Crisisbeheersing en OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

Ilse Moes
Funtionaris gegevensbescherming
Thoon

Wim Jellema
Information Security Officer
Dimence

Kurt de Bruin
Information Security Officer
ZGT

Contactpersoon

Robin Schär
Medewerker Crisisbeheersing en OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

r.schaer@acutezorgeuregio.nl
053- 487 7140

  • Dossiers: Aantoonbaar Voorbereid, ETS, Netcentrisch Werken, Grensoverschrijdende samenwerking, Cybercrisis, Terrorismegevolgenbestrijding