EG Crisisbeheersing

Expertgroep Crisisbeheersing & OTO

De expertgroep Crisisbeheersing & OTO richt zich in tegenstelling tot andere expertgroepen niet op medisch inhoudelijke thema’s. De expertgroep richt zich op onderzoek en advies richting het ROAZ met betrekking tot thema’s omtrent crisisbeheersing & opleiden, trainen en oefenen.

Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen zijn, Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), medische behandelcapaciteit, gewondenspreiding en cybercrises. Ook wordt er in de expertgroep casuïstiek besproken met betrekking tot incidenten die hebben plaatsgevonden.

De expertgroep komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar.

 

 

Leden van de Expertgroep Crisisbeheersing en OTO:

Heidi Plas (voorzitter)
Hoofd
GHOR-Twente

Tim Waanders
Mono en multidisciplinaire planvorming en ondersteuning OTO
GHOR-Twente

Robert de Boer
ZiROP-beheerder
MST

Ellen Puppels
Coördinator fysieke veiligheid
ZGT

Sjaak Hulshof
Manager Acute Zorg
SKB

Elke Klunder
GROP-beheerder
GGD Twente

Jacqueline Noltes
Directeur
Spoedzorg Huisartsen Twente

Fabiënne Kempen
Manager
Huisartsenpost Oost-Achterhoek

Tjerk Loopik
Ambulancechauffeur en OVD-G
Witte Kruis

Monique Zwiep
Manager Meldkamer
Ambulance Oost

Johan Keijzer
Manager Ambulancezorg
Ambulance Oost

Theo Klein Bleumink
Beleidsmedewerker OTO
GHOR Noord- en Oost-Gelderland

Joost Hofhuis (Secretaris)
Beleidsadviseur Crisisbeheersing & OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

Contactpersoon

Joost Hofhuis
Beleidsadviseur Crisisbeheersing & OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl
053-487 3061

  • Contactpersoon Crisisbeheersing & OTO (stategisch)
  • Dossiers: Integraal Crisisplan, CBRN, Landelijk Platform Crisisbeheersing en OTO, Expertgroep \crisisbeheersing en OTO, OTO-steunpunt