Wijziging acute beroertezorg per 17 juni 2019

Het tijdvenster voor mogelijke behandeling van patiënten met een acuut herseninfarct middels intra-arteriële behandeling (IAT) wordt binnen Netwerk Acute Zorg Euregio per 17 juni 2019 verruimd van 6 naar 24 uur.
Begin april hebben wij u geïnformeerd over het uitstel van de wijziging van de regionale procedure acute beroertezorg binnen Netwerk Acute Zorg Euregio. Inmiddels kunnen wij u informeren dat de wijziging per 17 juni in gaat. De herziene procedure kunt u hier vinden. Het beleidsdocument regionale inrichting beroertezorg vindt u hier.
Voor de praktijk betekent dit dat alle patiënten met persisterende neurologische symptomen tot 24 uur met spoed worden gepresenteerd in het dichtstbijzijnde ziekenhuis met 24/7 IV-trombolysefaciliteiten en mogelijkheid tot CT-angiografie, alwaar diagnostiek plaatsvindt. Als blijkt dat de patiënt mogelijk in aanmerking komt voor IAT, wordt de patiënt overgeplaatst naar het IAT-centrum (MST). In het MST wordt vervolgens verder onderzoek ingezet en bepaald of IAT kan plaatsvinden.