Uitstel wijziging procedure acute beroertezorg

De wijziging van de regionale procedure acute beroertezorg binnen Netwerk Acute Zorg Euregio is tot nader bericht uitgesteld.

Recent hebben wij u geïnformeerd over de wijziging van de regionale procedure acute beroertezorg binnen Netwerk Acute Zorg Euregio per 1 april 2019 met uitbreiding van het tijdvenster voor behandeling van patiënten met een acuut herseninfarct middels intra-arteriële behandeling (IAT) tot 24 uur. Het MST is echter geconfronteerd met een amendement op het protocol voor de IAT, waardoor patiënten met een acuut herseninfarct die zich tussen de 6 en 24 uur presenteren nog niet behandeld mogen worden met IAT totdat de toegevoegde CT perfusie is geïntroduceerd. Er wordt door MST hard gewerkt om dit te realiseren, maar dit heeft wel tot gevolg dat de verruiming van het tijdvenster wordt uitgesteld. Voorlopig worden de oude afspraken daarom gecontinueerd.

Voor de komende tijd betekent dit in de praktijk dat bij patiënten met persisterende neurologische symptomen diagnostiek plaatsvindt in het dichtstbijzijnde ziekenhuis met 24/7 IV-trombolysefaciliteiten en mogelijkheid tot CT-angiografie. Als de klachten korter dan 6 uur bestaan en de patiënt in aanmerking komt voor IAT, wordt de patiënt overgeplaatst naar het IAT-centrum (MST). Ambulancedienst Witte Kruis NOG blijft hun huidige werkwijze hanteren omdat zij bij symptomen die langer dan 4,5 uur bestaan altijd contact opnemen met de dienstdoende neuroloog uit het dichtstbijzijnde ziekenhuis over de keuze in welk ziekenhuis de patiënt gepresenteerd moet worden.

We vinden dit erg vervelend, maar hopen op uw begrip. Zodra de herziene procedure wel kan ingaan, zullen wij u opnieuw informeren.