Themabijeenkomst

Themabijeenkomst Acute Psychiatrie

Crisis!!! Wat zou jij doen?

Acute Zorg Euregio organiseerde woensdag 19 juni een themabijeenkomst Acute Psychiatrie met als titel: Crisis!!! Wat zou jij doen? Verschillende partijen uit het veld die te maken hebben met personen in crisissituaties waren aanwezig. Door middel van lerend theater, uitgevoerd door ‘Kies buro voor weerbaarheid’, werd de praktijk van alle dag uitgelicht. 

Er werd een casus gepresenteerd van een 34 jarige vrouw. Haar man heeft haar ruim een half jaar geleden in de steek gelaten en is met onbekende bestemming vertrokken. Ze woont nu in een flat op 8 hoog met een kind van 4 jaar. Ze kan de huur niet meer opbrengen en een mogelijke uitzetting dreigt. Het kind huilt veel en zij slaapt erg slecht. Na de scheiding is ze weer behoorlijk gaan drinken. Ten einde raad neemt ze op vrijdagochtend contact op met haar huisarts.
De aanwezige huisartsen in de zaal gaven de acteurs aanwijzingen om de casus verder uit te beelden. Het advies was om een huisbezoek af te leggen zodat de belangen van het kind in ieder geval veiliggesteld konden worden.

Vrijdagavond ontstaat een echte crisis en belt een bezorgde buurvrouw de huisartsenpost. De vrouw uit zich suïcidaal en het crisisballetje komt aan het rollen. Na vijven is de wereld anders dan tussen negen en vijf en de dilemma’s waar verschillende partijen tegen aanlopen -zoals verslavingszorg niet beschikbaar buiten kantoortijden, je eigen huisarts niet bereikbaar- kwamen goed uit de verf.

Op zaterdagochtend staat de vrouw op het balkon en roept dat ze wil gaan springen. De buurvrouw belt nu 112 en politie en ambulance worden aangestuurd. Zij constateren dat de GGZ-crisisdienst moet komen. Maar GGZ-crisisdienst kan eigenlijk weinig met verslaving en verslavingszorg heeft geen crisisdienst buiten kantoortijden. Ondertussen zit de politie langdurig klem tussen de verschillende beleidswerelden, terwijl zij wel de directe veiligheid van de mogelijk suïcidale vrouw moeten waarborgen.
Er ontstaat een levendige discussie wie nou wat moet doen of juist niet moet doen.

In de laatste scene -het is dan zaterdagmiddag- wordt het huidig opererende Streettriage team ingevlogen. Deze pilot-samenwerking tussen politie, GGZ en ambulancedienst blijkt een schot in de roos voor de onmogelijkheden waar de verschillende diensten tot dan toe individueel tegenaan liepen. Dit team gaat gezamenlijk op pad als er een melding binnenkomt, waarbij mogelijk sprake is van verwardheid. Soms is het een crisis, maar dat is geen voorwaarde. Het team bepaalt ter plekke wat nodig is: psychiatrische of medische zorg, justitiële aandacht of bijvoorbeeld het sociale domein. Zo wordt ervoor gezorgd dat mensen met verward gedrag op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg krijgen.

Ter afsluiting
“Wat kan er nog verbeteren in de acute psychiatrieketen?” vroeg  Manon Bruens, beleidsadviseur bij Acute Zorg Euregio en één van de organisatoren van de avond. Vertegenwoordigers van de verschillende ketenpartners gaven o.a. het volgende aan:
één plek waar de patiënt naar toe kan, kennis delen, meer partners 24/7 beschikbaar, continuïteit van streettriage. Uit het publiek kwam de suggestie om volgend jaar eenzelfde bijeenkomst te organiseren om te zien wat er verbeterd is, want alleen samen maken we het beter!