Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

Op maandag 13 november kwamen de eerste deelnemers van de Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen voor 8 uur al binnen bij Bureau Acute Zorg Euregio. Vol enthousiasme om te beginnen aan de eerste van drie enerverende scholingsdagen!
De 17 cursisten van deze scholing waren afkomstig van Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), revalidatiecentrum Roessingh, OCON, Deventer ziekenhuis en Röpcke Zweersziekenhuis Hardenberg.

Op de eerste dag is, na de introductie en kennismakingsronde, voornamelijk aandacht besteed aan de acute traumazorg, van ongeval tot en met eerste behandeling en opname in het ziekenhuis, organisatie van acute zorg en traumazorg in Nederland en Euregio, opvang van een (multi)trauma patiënt door ambulancezorg, Spoedeisende Hulp (SEH) en Intensive Care (IC).

De tweede dag bevatte vooral inhoudelijke verdieping op het gebied van behandeling en verpleegkundige en (para)medische zorg bij veelvoorkomende letsels bij (multi)trauma patiënten, zoals buikletsel, torax, fracturen en neurotrauma.

De derde scholingsdag werd gehouden bij revalidatiecentrum Roessingh in Enschede . Hier ging het over de revalidatie van (multi)trauma patiënten, psychische aspecten na een trauma, juridische aspecten en drugs- en alcohol problematiek.
Aan het eind van de scholing kwam de patiënt -wiens casus als rode draad door de scholing liep- zijn ervaringen delen met de cursisten: hoe kijkt hij als traumapatiënt terug op het afgelopen jaar.

De cursisten hebben aan het eind van de derde dag hun certificaat in ontvangt mogen nemen: Van harte gefeliciteerd allemaal!

Onderstaand een foto-impressie van deze scholing.

De totale scholing werd gewaardeerd met een gemiddelde van: 8.0
Een aantal opmerkingen hierbij: “Interessante leerstof, leerzame dagen, veel informatie”, “Zo’n cursus heb ik lang niet meer gehad”, “Uitwisseling van ervaringen van anderen is zeer leerzaam/ interactie erg prettig”, “Ruim aanbod aan onderwerpen”. Uiteraard is ook een aantal verbeterpunten genoemd; Bureau Acute Zorg Euregio neemt deze ter harte.

In 2019 wordt deze scholing wederom twee keer georganiseerd; in mei en in november. Opgave via onze website: https://www.acutezorgeuregio.nl/aanmelden-scholing-traumatologie-verpleegkundigen/