Terugblik Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

Het waren drie enerverende dagen voor de cursisten van de Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen.

Op maandag 20 mei begonnen ze aan deze scholing en -met verpleegkundig specialist Els Hullegie als coördinator van de scholing- zat het enthousiasme er gelijk goed in. De zes lesonderdelen van deze dag waren met name gebaseerd om inzicht te geven in de keten van traumazorg van ongeval tot en met de eerste behandeling en opname in het ziekenhuis. Een van de kandidaten merkte op dat het belangrijkste leermoment van deze dag was het inzicht krijgen in het traject dat een patiënt verloopt alvorens deze bij het revalidatiecentrum komt. Elke afdeling en verpleegkundige is immers een schakel in de zorgketen van de traumapatiënt.

Dag twee stond in het teken van kennis en inzicht in verpleegkundige en (para)medische behandeling en zorg bij veel voorkomende letsels van (multi)traumapatiënten. In de ochtend werd aandacht geschonken aan neurotrauma en fracturen, maar ook aan de groeiende groep oudere traumapatiënten (o.a. delier).
De middag was gericht op multidisciplinaire aanpak en had een interactief praktisch gedeelte, gericht op fysio- en ergotherapie: hoe werkt een ‘Arjo’ en hoe maak je een ‘Moca’ test? Allemaal zaken waar een traumapatiënt mee te maken kan krijgen.
Ook werd aandacht geschonken aan voeding na een trauma, wat mag en kan de patiënt eten, wat niet en wat is het alternatief?

De derde scholingsdag vond plaats bij revalidatiecentrum Roessingh en was gericht op de overige aspecten waar een traumapatiënt mee te maken kan krijgen, zoals psychische zorg voor patiënt – maar ook voor de naasten- en juridische aspecten, als wetgeving en rechten/plichten.
Uiteraard werd op deze dag -en op deze locatie- ook uitvoerig ingegaan op de revalidatie van de traumapatiënt, vanaf de overdracht van het traumacentrum naar het revalidatiecentrum tot aan ontslag naar huis of verpleeghuis.
Aan het eind van de dag heeft de patiënt, die centraal stond voor deze scholing, zijn ervaringen gedeeld met de cursisten: hoe ervaart een patiënt zijn opname in het ziekenhuis, de overdracht naar een andere afdeling en/of het revalidatiecentrum, hoe ervaart hij de traumazorgketen?

Leuke reacties na afloop van de scholing van alle 16 kandidaten, welke afkomstig waren van MST, ZGT, Roessingh, Gelre ziekenhuis Apeldoorn, Röpcke Zweers ziekenhuis Hardenberg en Revalidatie Friesland:
“Ben er weer enthousiast door”
“Mooie opbouw van de scholing, volledig en goede afwisseling”
“Goede sprekers en nuttige informatie”
“Superleuke en leerzame scholing”

De verbeterpunten nemen we ter harte en worden gebruik om de scholing te updaten.

Alle kandidaten nogmaals van harte gefeliciteerd!