Casuïstiekbespreking 17 mei

Casuïstiekbespreking 17 mei

17 mei j.l. vond de door Acute Zorg Euregio georganiseerde casuïstiekbespreking plaats. Ongeveer honderd geïnteresseerde zorgprofessionals luisterden in het auditorium van Medisch Spectrum Twente naar verschillende presentaties. Deze presentaties, gegeven door bij deze traumacasus betrokken professionals, gaven een chronologische weergave van de verleende zorg, ondernomen acties, aandachtspunten en leermomenten binnen deze casuïstiek.

Tijdens deze avond bleek wederom dat een goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende schakels van de acute zorgketen bijdragen aan optimale zorgverlening.

De avond werd op indrukwekkende wijze afgesloten door dr. Ralph de Wit en de betrokken patiënt die de aanwezigen, door middel van een interview, inzicht verschaften in de ervaringen en beleving van de patiënt.

Acute Zorg Euregio wil bij dezen nogmaals alle sprekers danken voor hun bijdrage.