Casuïstiekbespreking Trauma 15 januari

Op initiatief van Acute Zorg Euregio vond op 15 januari 2019 de door Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) -in samenwerking met Witte Kruis- georganiseerde Casuïstiekbespreking Trauma plaats.  Circa 70 geïnteresseerde zorgprofessionals waren hiervoor naar het auditorium van SKB in Winterswijk gekomen.

Tijdens deze avond werden 5 casussen van multi-traumapatiënten besproken, welke op de SEH van SKB werden aangeboden. Eigenlijk zouden deze multi-traumapatiënten de criteria door de ambulancedienst rechtstreeks naar een level 1 traumacentrum vervoerd moeten worden. De sprekers van deze avond waren traumachirurg Barbara Kreis, SEH-arts Cindy Brussé, physician assistant SEH Bart Heezen en arts-assistenten SEH Lobke Haafkes en Marjan Doppen van SKB. De prehospitale situatie werd toegelicht door ambulanceverpleegkundige Peter Hamelink en medisch manager Charlotte Blasé van Witte Kruis.

Per casus werd het publiek stapsgewijs meegenomen in beslismomenten en werd (middels stemmen) het publiek gevraagd om hun mening te geven op vragen als:

  • Rechtstreeks naar het level 1 traumacentrum rijden als de transportduur vele malen langer is?
  • Betreft het een multi-traumapatiënt?
  • Doorverwijzen naar het level 1 traumacentrum?
  • Op welk moment overplaatsen?
  • Welke aanvullende diagnostiek is nodig?

Door steeds stil te staan bij beslismomenten ontstond er goede interactie met het publiek. Dit levert begrip op voor de genomen beslissingen en geeft een beter inzicht in de praktijksituatie. Achteraf is het altijd makkelijker oordelen.

Deze Casuïstiekbespreking Trauma heeft laten zien dat multi-traumapatiënten undercover (dus zonder dat het op voorhand duidelijk is dat het een multi-traumapatiënt betreft) en op verschillende manieren op de SEH van SKB (als level 3 ziekenhuis) terecht komen.