Spoed of geen Spoed

Terugblik nascholing Spoed of geen Spoed

In een drietal sessies in september/oktober 2017 en vervolgens nog eens twee keer in januari/februari 2018, zijn in totaal ca. 240 doktersassistentes getraind in de telefonische triage; hoe herken ik een spoedgeval.

Het overgrote deel van patiënten met neurologische uitvalsverschijnselen of andere spoedklachten, zoals pijn in de thorax, neemt eerst contact op met de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Soms, omdat patiënten dat gewend zijn, soms omdat de alarmsignalen ook niet duidelijk aanwezig zijn en patiënten of naasten geen aanleiding zien om 112 te bellen.

Vroegtijdige herkenning in de eerste lijn van signalen die duiden op een beroerte, een hartinfarct of sepsis is daarom erg belangrijk. Zeker bij onduidelijke klachten of afwezigheid van typische alarmsignalen. Een snelle doorstroomtijd in de keten van acute zorg voor een beroerte, hartinfarct en verschijnselen van een sepsis is van levensbelang. Naast vroegtijdige herkenning is daarom ook een snelle doorgeleiding naar de juiste vervolgzorg belangrijk, zeker wanneer patiënten zelf al (te) laat contact hebben gezocht. Hiervoor is kennis nodig over behandelmogelijkheden en het tijdsinterval waarbinnen dit nog mogelijk is.

In deze nascholing zijn herkenningsverschijnselen van sepsis, beroerte of hartinfarct behandeld.

Onderstaand een aantal foto’s van deze bijeenkomsten.