In het kader van de regionale zorgcontinuïteit, met het oog op aankomende griepperiode, start de witte kolom binnen de Euregio vandaag met het actief bijhouden en bewaken van de interne capaciteit van de acute zorg instellingen. Doel is om de toegankelijkheid van de acute zorg (in bijzondere omstandigheden) te bewaken en borgen en door de zorgcontinuïteit voor patiënten met een acute zorgvraag te beheersen en te waarborgen. Het Landelijke Crisis Management Systeem-Geneeskundige Zorg (LCMSgz) wordt hierbij gebruikt, voor het verstrekken van informatie en het verkrijgen van inzicht in de interne capaciteit van de instellingen binnen de Euregio.