ROAZ

In tegenstelling tot wat vandaag gepubliceerd werd op Zorgvisie.nl “ROAZ neemt leiding bij ziekenhuis bij griepnood” (link: https://www.zorgvisie.nl/roaz-neemt-leiding-ziekenhuis-bij-griepnood/), is er in onze regio geen sprake van een dagelijks bestuur van het ROAZ dat de leiding van een ziekenhuisbestuur over zal nemen bij soortgelijke noodsituaties. Binnen Netwerk Acute Zorg Euregio geldt het Raamwerk Regionaal Beheersplan Zorgcontinuïteit wat afgelopen november door het bestuurlijk ROAZ in onze regio is goedgekeurd. Hierin staat duidelijk omschreven dat de zorgcontinuïteit primair de eigen verantwoordelijkheid is van individuele zorgaanbieders, maar dat er ten aanzien van de acute zorgketen een bredere, regionale, verantwoordelijkheid ligt bij het ROAZ en de GHOR. Gezien de onderlinge afhankelijkheden in de acute zorgketen is afstemming en samenwerking in het bredere ROAZ-verband noodzakelijk.

Het Raamwerk Regionaal Beheersplan Zorgcontinuïteit is gemaakt door twee Acute Zorg Netwerken en drie GHOR-bureaus en is daardoor voor ROAZ-regio Euregio en Zwolle uniform. Het raamwerk beschrijft regionale afspraken over informatie uitwisseling, coördinatie en afstemming van beleid op hoofdlijnen. Met als doel de toegankelijkheid van de acute zorg (in bijzondere omstandigheden) in de regio te bewaken en borgen en door de regionale zorgcontinuïteit voor patiënten met een acute zorgvraag te beheersen en te waarborgen.

Uitgangspunten
De bestuurders in het ROAZ hebben commitment gegeven op onderstaande uitgangspunten die van belang zijn om bij (dreigende) problemen in de zorgcontinuïteit de verantwoordelijkheid gezamenlijk te dragen en samen te zoeken naar de beste oplossingen.

 1. Elke zorginstelling/aanbieder geeft de eigen mogelijkheden en beperkingen naar beste vermogen aan.
  Een regionaal overzicht van de staat van de acute zorg is alleen zinvol indien de uitvraag op gestandaardiseerde wijze wordt ingevuld.
 2. Samen wordt gezocht naar de beste oplossing.
  Acute zorg wordt niet geannuleerd zonder afstemming met de zorgketen.
 3. De druk dragen we samen.
  Overbelasting van zorginstellingen/aanbieders moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
 4. Acute zorg gaat voor planbare/ electieve zorg.
  Zorgcontinuïteit gaat voor productie.