Publicatie

Publicatie Het hart op de juiste plaats

Het artikel, over waarom patiënten met hartklachten kiezen voor een bepaalde keteningang, is gepubliceerd in ‘Huisarts en Wetenschap’, jaargang 2018, nummer 4. Het onderzoek hiernaar is geïnitieerd door Bureau Acute zorg Euregio.
Achtergrond: Patiënten met symptomen van een acuut coronair syndroom (ACS)
hebben zo snel mogelijk de juiste behandeling nodig om schade aan het hart te
voorkomen of te beperken. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar vertraging en
redenen hiervan, is er weinig bekend over de motivatie van de patiënt voor het kiezen
van een keteningang. Het doel van deze studie was het vinden van factoren die invloed
hebben op deze keuze.

 

Artikel H & W