Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is kort geleden door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), namens de elf bij de spoedzorgketen betrokken partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) aangeboden aan het Zorginstituut. Aan de totstandkoming is een uitgebreid regionaal traject voorafgegaan: op basis van diverse ingangsklachten is samen met direct betrokken zorgverleners, zorgverzekeraars en patiƫntvertegenwoordigers het pad van burgers met een acute zorgvraag door de spoedzorgketen als uitgangspunt genomen. Omdat er twee normen zijn waarover partijen geen overeenstemming hebben bereikt (de expertise van de arts op de SEH en de geriatrische expertise op de SEH), kan het Zorginstituut het kwaliteitskader nog niet inschrijven in het register en zal daarom gebruik maken van de wettelijke bevoegdheid om doorzettingsmacht in te zetten om de twee normen nader in te vullen en definitief vast te stellen.

Lees meer