PREpare

Eindrapport PREpare

Het driejarig project PREpare, in het kader van grensoverschrijdende samenwerking in de acute zorg, is recentelijk afgesloten.

We zijn er in het project, mede dankzij de Interreg subsidie, in geslaagd om een viertal succesvolle samenwerkingen tot stand te brengen. Vanuit de partners in het Euregionale spoedzorgnetwerk, dat twee keer per jaar bijeenkomt, is de bereidheid uitgesproken om deze samenwerkingsverbanden blijvend te monitoren en waar nodig te verbeteren. Daarnaast is inmiddels gestart met het inventariseren van nieuwe initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de acute zorg in de Euregio. In het eindrapport meer achtergrond informatie over het project, de resultaten en de aanbevelingen om in 2022  te komen tot een grenzeloze acute zorg regio.

We wensen u met deze eindrapportage veel leesplezier.

Eindrapport Abschlussbericht