Eindevaluatie monitoring regionale zorgcontinuïteit griepseizoen  

Eindevaluatie monitoring regionale zorgcontinuïteit griepseizoen  

In samenwerking met de kerngroep, bestaande uit GHOR Twente, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en Netwerk Acute Zorg Euregio, is eind vorig jaar toegewerkt naar een Raamwerk Regionaal Beheersplan Zorgcontinuïteit (RBZ). Reden hiervoor is de toenemende drukte op de acute zorg, als gevolg van de griep. Onderdeel van het beheersplan zijn de (proces)werkafspraken rondom informatiemanagement.

Op 17 december 2018 zijn de ketenpartners op Oost-3 daadwerkelijk begonnen met het actief bijhouden van de interne capaciteitsgegevens in LCMSgz. Conform de werkafspraken ‘Informatiemanagement’ geven de organisaties elke week een update weer van de interne status.

Naar aanleiding van de eerste drie maanden vanaf de start van de monitoring, heeft de kerngroep (zie bovengenoemden) een tussenevaluatie gehouden. Daarin is gekeken in hoeverre de monitoring van regionaal zorgcontinuïteit aan de verwachtingen voldeed en/of er verbeterpunten waren. Destijds is besloten op dezelfde manier verder te gaan en de verbeterpunten mee te nemen naar de eindevaluatie.

Daarom heeft de kerngroep de betrokken contactpersonen (bijv. capaciteitsmedewerkers, crisiscoördinatoren en informatiecoördinatoren) uitgenodigd voor deze eindevaluatie. De eindevaluatie heeft als doel gezamenlijk terug te blikken op de afgelopen griepperiode m.b.t. het informatiemanagementproces.