draagproef

Draagproef nieuwe ambulancekleding

De huidige ambulancekledinglijn is ruim 15 jaar oud. De kleding heeft onder meer ingeboet aan herkenbaarheid. Diverse andere sectoren dragen kleding die veel lijkt op die van ambulancehulpverleners. Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent. De afgelopen periode heeft de ambulancesector daarom hard gewerkt aan een nieuwe, moderne, herkenbare en representatieve kledinglijn.

In een landelijke draagproef testen twee ambulancehulpverleners per regio in de periode 6 t/m 27 februari deze nieuwe kleding. De kleding wordt getest tijdens het dagelijkse werk.

Het kan daarom dus voorkomen dat u deze ambulancehulpverleners in hun nieuwe kleding tegenkomt. Langs deze weg willen wij u laten weten dat de mensen in hun nieuwe kleding de voor u vertrouwde ambulancehulpverleners zijn, met dezelfde bevoegdheden, kennis en kunde als ambulancemedewerkers in de bekende groen/gele pakken.

Na de landelijke draagproef worden eventuele bevindingen uit de draagproef waar nodig en mogelijk, in de kleding verwerkt. Naar verwachting wordt de definitieve kleding na de zomer van 2019 gefaseerd aan de Regionale Ambulancevoorzieningen uitgeleverd.