Casuïstiekbespreking

Casuïstiekbespreking Van 112-melding tot ontslag naar huis

De casuïstiekbespreking wordt georganiseerd door Acute Zorg Euregio, traumacentrum MST te Enschede, Ambulance Oost en ’t Roessingh.

Het doel van deze casuïstiekbespreking is alle betrokken zorgverleners inzicht te geven in de geleverde zorg binnen een traumacasus. Dit vanuit de visie dat wanneer betrokken zorgverleners inzicht krijgen/hebben in de geleverde zorg gedurende de gehele casus dit bijdraagt aan de totale kwaliteit van de patiëntenzorg.

Dit inzicht wordt verschaft door verschillende sprekers welke van 112-melding tot ontslag uit het revalidatiecentrum betrokken waren bij de betreffende casus.

Te weten:

  • Meldkamer centralist (presentatie)
  • Ambulancehulpverlener (presentatie)
  • Traumachirurg (presentatie)
  • Intensivist (presentatie)
  • Neuroloog (presentatie)
  • Revalidatiearts (presentatie)
  • Patiënt (interview door traumachirurg)

Deze casusbespreking is georganiseerd voor alle bij traumapatiënten betrokken zorgverleners en/of professioneel geïnteresseerden binnen deze regio.

Programma Aanmelden