Casuïstiekbespreking

Casuïstiekbespreking Fluxus

Op donderdag 12 september (18.00-21.30 uur) wordt in het auditorium van Medisch Spectrum Twente een casuïstiekbespreking Fluxus georganiseerd.
Deze casuïstiekbespreking is een initiatief vanuit de Expertgroep Acute Verloskunde van Acute Zorg Euregio en is tot stand gekomen in samenwerking met de ketenpartners.

Voor meer informatie zie onderstaand button met het programma. Aanmelden kan via onderstaande aanmeldbutton tot uiterlijk 25 augustus a.s..

Let op: om een variatie in het publiek te houden, geldt in eerste instantie een maximum aantal deelnemers per beroepsgroep. Aanmeldingen boven het maximum komen op een reservelijst. Indien blijkt dat niet alle plekken gevuld zijn, kunnen mensen van de reservelijst deelnemen. Wij zullen dit op maandag 25 augustus aan de mensen op de reservelijst bekend maken.

 

Programma Aanmelden