Oefening

Terugblik grensoverschrijdende calamiteiten oefening

Afsluitende oefening PREpare

In de acute zorg is men voorbereid op noodgevallen. Ook op grote noodgevallen. Gedurende het jaar bereiden de professionals zich voor op grote spoedsituaties via opleiding, training en oefeningen. Op zaterdag 17 februari vond in de grote oefenhal van het brandweerinstituut NRW bij Münster een grote calamiteitenoefening plaats. De circa 80 deelnemende ambulancemedewerkers, meldkamercentralisten, officieren van dienst en brandweermedewerkers werken normaliter in Twente en de Oost Achterhoek, Borken en Bentheim. Zij stuitten op twee verschillende scenario’s, een kettingbotsing en een incident met een vuurwapen, in de Duits Nederlandse grensstreek.

De afsluitende oefening maakt deel uit van het PREpare project. Middels drie voorafgaande oefeningen werden voornamelijk communicatielijnen tussen de verschillende teams uitgewerkt. De scenario’s van zaterdag waren de eerste ‘real-life’-oefening waarbij uit alle regio’s ambulances en brandweer werden ingezet en bovendien de meldkamers nauw moesten samenwerken.

Doel van de oefening was het trainen van de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse hulpdiensten. Want, bij een groot incident vlak aan de landsgrens kan een beroep worden gedaan op elkaars capaciteiten. Functioneren de communicatieprotocollen zoals verwacht? Waar moet bij de samenwerking tussen Twente, Oost Achterhoek, Borken en Bentheim nog aan gewerkt worden om gewonden zo snel en goed mogelijk te helpen? In het bijzonder werd er gelet op de communicatie tussen de professionals. Zijn de bevoegdheidsterreinen duidelijk gedefinieerd? Is de taal een hindernis? Zogenoemde “waarnemers” beoordeelden deze onderdelen tijdens de oefening.

De Feuerwehr- und Rettungsakademie Bocholt (FRB) coördineerde de oefening samen met GHOR Twente en het Bureau Acute Zorg Euregio. Op 14 maart vindt vanaf 12:30 het afsluitende symposium van het PREpare-project plaats in Enschede, waarop zowel de resultaten en ervaringen van het totale PREpare-project als ook de evaluatie van de afsluitende oefening met geïnteresseerden worden gedeeld. (opgave via https://spoedzorgzondergrenzen.nl/aanmeldformulier )

Het project wordt in het kader van het INTERREG V A Programma Deutschland-Nederland financieel ondersteund door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincies Gelderland en Overijssel, de Staatskanzlei Niedersachsen, het Wirtschaftsminsterium NRW, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Menzis.

Foto’s: Matthias Höing – Flashed!