Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

The more things change, the more things stay the same. Veranderen vraagt om vertrouwen en commitment (NZym)

Op basis van de Strategische Agenda Netwerk Acute Zorg Euregio 2013-2017, en de daarop door het bestuurlijk ROAZ geformuleerde ambities in het Ambitiedocument 2016, is in het afgelopen jaar invulling gegeven aan de gezamenlijke activiteiten in het netwerk.

VWS heeft gesignaleerd dat de huidige ROAZ-regio’s een uitstekende basis bieden om alle relevante partijen in een zorgnetwerk bijeen te brengen. In 2017 is met toenemende mate door VWS een beroep gedaan op het ROAZ.

Om ook in de nabije toekomst concrete invulling te kunnen geven aan de ambities, moet het ROAZ tijdig kunnen blijven anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de acute zorg. De huidige organisatievorm van het ROAZ vraagt om een meer formele setting met formele samenwerkingsafspraken.

We hebben met 2017 een jaar afgesloten waarin hard gewerkt is en waarin tevens een goede samenwerking gecontinueerd is met de ketenpartners in de acute zorg.

Ook dit jaar hebben we gekozen om onze ketenpartners het woord te geven over de samenwerking in de acute zorgketen.
In het jaarverslag van Netwerk Acute Zorg Euregio 2017 leest u hier meer over en vindt u, naast de facts & figures onder aan elke pagina, ook onze jaarcijfers.

We wensen u veel leesplezier!

Team Acute Zorg Euregio