112-Netwerk

112-Netwerk juli 2019

Zojuist verschenen: de juli-editie van ons magazine 112-netwerk, een uitgave van Ambulance-Oost, GHOR-Twente en Bureau Acute Zorg Euregio.

In deze editie o.a. interviews met Sophia de Rooij, voorzitter RvB van MST en voorzitter van het ROAZ-Euregio, met Pieter Reijngoud, voorzitter van de Expertgroep Cybercrisis en een terugblik op de themabijeenkomst Acute Psychiatrie; de meerwaarde van een gezamenlijke aanpak middels streettriage. Daarnaast vertelt een aantal SEH-verpleegkundigen over het nut van de Duitse taal op de SEH en wordt de minor Acute Zorg op Saxion toegelicht.
En natuurlijk: Een dag uit het leven van …………………….

Noteer in uw agenda: 12 september themabijeenkomst Acute Verloskunde met het thema Fluxus.

Veel leesplezier!

112-Netwerk 2019-2