Jaarrapport

Het jaarrapport Netwerk Acute Zorg Euregio 2018 is verschenen: werk maken van gedeelde verantwoordelijkheid.
In 2018 hebben we de constructieve samenwerking met onze ketenpartners binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio, maar ook binnen de landelijke gremia gecontinueerd. Wij willen graag terugblikken op 2018 middels dit jaarrapport.
2018 was voor Acute Zorg Euregio een jaar waarin veel ontwikkelingen met betrekking tot acute zorg hebben plaatsgehad. Zo is onder andere het Kwaliteitskader Spoedzorgketen ontwikkeld, is de Monitor Acute Zorg Euregio uitgebracht, hebben meerdere studenten onderzoeken uitgevoerd, heeft de ketenoefening Matroesjka plaatsgevonden en is een nieuwe expertgroep opgericht; de Expertgroep Cybercrisis. Daarnaast hebben we met trots het driejarige grensoverschrijdende project PREpare afgesloten. Ook vindt u in dit rapport de financiƫle jaarrekening.

Wij zijn uiteraard altijd bereid de inhoud van dit jaarrapport, toe te lichten. Hiervoor kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Lees hier het jaarrapport 2018