Spoedzorg Rettung

Grensoverschrijdende acute zorg heeft zich binnen het werkgebied van de EUREGIO ontwikkeld tot een thema waar steeds meer organisaties aandacht aan besteden.

www.spoedzorgrettung.nl

Grenzenloze spoedzorg in de EUREGIO

 

Help de spoedzorg in de Euregio te verbeteren
Heeft u een suggestie om de spoedzorg in de Euregio te verbeteren? We zijn een en al oor! Gezamenlijk aan de slag voor de spoedzorg in onze Euregio! Lees hier meer.

Grenzenloze spoedzorg inde Euregio
Grensoverschrijdende acute zorg heeft zich binnen het werkgebied van de EUREGIO ontwikkeld tot een thema waar steeds meer organisaties aandacht aan besteden. Soms vanuit een noodzaak, zoals naar aanleiding van de kettingbotsing op de Duitse autobaan A31 in 2011, of juist vanuit een behoefte om met ketenpartners in het buurland samen te werken. Verschillende zorgorganisaties hebben daartoe in het belang van de burger initiatieven ontwikkeld, zoals het Project Rampenbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland (Lingen, DE) van Veiligheidsregio Twente of in de regio Nordhorn, waarbij de meldkamers in NL en DE samenwerken op het gebied van communicatie en informatie-uitwisseling.

Een gezamenlijk Euregionaal beleid
Tijdens een Euregionale bijeenkomst in maart 2012 heeft een aantal NL en DE partners in de acute zorg geformuleerd wat er binnen het werkgebied van de EUREGIO gedaan kan/moet worden om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van acute zorg. Naast ieders lokale of regionale beleid bleek het ook wenselijk te komen tot een gezamenlijk Euregionaal beleid.

Grensoverschrijdende projecten
Sindsdien zijn reeds Interreg-gefinancierde People-to-People projecten doorgevoerd om de grensoverschrijdende spoedzorg te bevorderen: ECTLI, ACRE und SourcE. Een vierde project – PREpare – is in april 2015 van start gegaan. Het PREpare-project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de Niedersächsische Staatskanzlei financieel ondersteund.

Voor meer informatie kijk op www.spoedzorgzondergrenzen.nl.

 

Traumanetzwerk Nord-West

Medisch Spectrum Twente, het profiel 1 ziekenhuis (traumacentrum) waar Acute Zorg Euregio gevestigd is, heeft op 17 mei 2010 als eerste ziekenhuis in Nederland de status van bovenregionaal traumacentrum van de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie (DGU) gekregen. Hiermee is Medisch Spectrum Twente een officieel lid van het TraumaNetzwerk NordWest. Dit TraumaNetzwerk kent een eigen traumaregistratie; deelname aan deze registratie is voorwaarde voor deze status.

Eindrapport PREpare

Het driejarig project PREpare, in het kader van grensoverschrijdende samenwerking in de acute zorg,  is recentelijk afgesloten. De projectdeelnemers hebben, naar aanleiding van de resultaten, besloten te willen blijven investeren in het Euregionale netwerk.
Door middel van een stuurgroep, welke twee keer per jaar bijeenkomt, wordt een platform gecreëerd om op strategisch niveau de bestaande activiteiten te blijven ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontplooien.
Inhoudelijk zijn werkgroepen nodig om dit vorm te kunnen geven. Voor specifieke activiteiten zal deelfinanciering nodig zijn. Bureau Acute Zorg Euregio is gevraagd om de stuurgroep en werkgroepen beleidsmatig te ondersteunen.

We zijn er in het PREpare-project, mede dankzij de Interreg subsidie, in geslaagd om een viertal succesvolle samenwerkingen tot stand te brengen. Vanuit de partners in het Euregionale spoedzorgnetwerk, dat twee keer per jaar bijeenkomt, is de bereidheid uitgesproken om deze samenwerkingsverbanden blijvend te monitoren en waar nodig te verbeteren. Daarnaast is inmiddels gestart met het inventariseren van nieuwe initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de acute zorg in de Euregio. In het eindrapport meer achtergrond informatie over het project, de resultaten en de aanbevelingen om in 2022  te komen tot een grenzeloze acute zorg regio.

We wensen u met deze eindrapportage veel leesplezier.

Eindrapprt PREPpare Abschlussbericht PREpare

A-Z Euregio App

Met het door Acute Zorg Euregio gecoördineerde PREpare project is de A-Z Euregio app in nauwe samenwerking met de gebruikers ontwikkeld.

 

Contactpersoon

Elisa Boekhorst
Beleidsadviseur Grensoverschrijdende Samenwerking
Bureau Acute Zorg Euregio

e.boekhorst@acutezorgeuregio.nl
053-487 7139

  • Contactpersoon Grensoverschrijdende Samenwerking