EG Sepsis

Expertgroep Sepsis

Het sterftecijfer van patiënten met sepsis is hoog. Wereldwijd sterft iedere 3 seconde iemand aan sepsis. In Nederland worden jaarlijks bijna 8.600 patiënten met sepsis op de IC opgenomen en overlijden er 3500 sepsis patiënten. Sepsis is geen diagnose, het is een syndroom. Een van de grootste uitdagingen van dit syndroom is de identificatie ervan. Een deel van deze patiënten kan in snel tempo verslechteren. De toename in mortaliteit is 7.6 % per uur. Snelle diagnostiek en behandeling zijn hierbij van essentieel belang, waarbij vroege herkenning belangrijk is om op tijd tot behandeling over te kunnen gaan.

Regionale afstemming en uniformiteit met betrekking tot het herkennen, diagnosticeren en behandelen van sepsis in de gehele acute zorgketen is belangrijk om de sterfte en morbiditeit bij sepsis te reduceren.

Het bestuurlijk ROAZ heeft daarom eind 2014 besloten tot de oprichting van een regionale expertgroep sepsis met hierin vertegenwoordigers van huisartsen(posten), ambulancediensten, spoedeisende hulpafdelingen, internisten acute geneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde.

De eerste stap van de expertgroep is meer bewustwording te creëren voor sepsis  (Think sepsis: ‘zou deze patiënt sepsis kunnen hebben?) in de gehele acute zorgketen. Dit wordt gedaan door nieuwe uniforme definities (International Sepsis Consensus Definitions, 2016) te gebruiken en zorgverleners handvatten te geven voor het sneller herkennen van een septisch beeld. Volgens de nieuwe, derde internationale consensusdefinitie uit 2016 wordt sepsis gedefinieerd als ‘levensbedreigend orgaanfalen veroorzaakt door een ontregelde respons van de gastheer op een infectie’ De definitie legt de nadruk op de reactie van het lichaam op een infectie, de mogelijke letaliteit en de noodzaak van snelle herkenning. De nieuwe sepsis definities sluiten beter aan bij het beeld van ‘de septische patiënt’ – waardoor er minder discrepantie zal zijn tussen de perceptie van voorkomen van septische patiënten tussen de zorgverleners in de acute zorgketen.

Leden van de expertgroep geven presentaties over de nieuwe definitie en het herkennen van sepsis. Daarnaast gebruiken de internisten in de ontslagbrieven ook het woord sepsis.

Een groep SEH-artsen (FanofEM) is flink in de sepsis-literatuur gedoken en heeft de ontwikkelingen opgeschreven in een triologie of  opgenomen in een podcast  waar de expertgroep dankbaar gebruik van maakt.

Leden van de Expertgroep Sepsis

Hans Brink (voorzitter)
Internist
MST

Jaap Huisman
Internist
MST

Geert Hengstman
Verpleegkundig Specialist
Ambulance Oost

Erik Oude Vrielink
Teamhoofd
Ambulance Oost

Hans Krabbe
Chemisch Klinicus
Medlon

Henk-Jan Hasper
Specialist Ouderengeneeskunde
Trivium Meulenbeltzorg

Ingmar Waardenburg
Huisarts
CHPA

Jolein Huttenhuis
SEH Arts
ZGT

Ralph de Wit
Medisch manager/Traumachirurg
Bureau Acute Zorg Euregio/MST

Alaattin Ozdemir
Intensivist
MST

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

Agendaleden

Monique Poessé
Teamhoofd SEH
MST

Patrick Heuvelman
Lid Medisch Management
Witte Kruis

Contactpersoon

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

a.roos@acutezorgeuregio.nl
053-4872093

  • Contactpersoon Expertgroepen CVA, ACS, rAAA, Sepsis, Acute Verloskunde