Onze medewerkers

Bureau Acute Zorg Euregio ondersteunt de Euregionale samenwerking door haar objectieve monitorrol in het netwerk goed te vervullen. Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de acute zorg vanuit een actieve ondersteunende rol door kennis te delen door middel van cursussen, themabijeenkomsten en trainingen en de resultaten van onderzoek te verspreiden. Wij registreren, auditeren, onderzoeken en maken verbeterpunten inzichtelijk, teneinde een betere kwaliteit in de acute zorg te realiseren.

Over ons Contact opnemen

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

a.roos@acutezorgeuregio.nl
053-4872093

 • Contactpersoon Expertgroepen CVA, ACS, rAAA, Sepsis, Acute Verloskunde

Annelies Holsink-Visser
Secretarieel medewerker Kenniscentrum
Bureau Acute Zorg Euregio

a.b.holsink@acutezorgeuregio.nl
053-487 2518

 • Secretarieel ondersteunende werkzaamheden Kenniscentrum/ Scholingen & Trainingen
 • Contactpersoon Scholingen & Trainingen (algemeen)

Cees Schenkeveld
Manager
Bureau Acute Zorg Euregio

c.schenkeveld@acutezorgeuregio.nl
053-487 2070

 • Contactpersoon ROAZ
 • Contactpersoon LNAZ
 • Grensoverschrijdende Samenwerking
 • Financien
 • Redactie 112-netwerk

Chantal Kerkemeijer
Coördinator Regionale Trauma Training
Bureau Acute Zorg Euregio

c.kerkemeijer@acutezorgeuregio.nl
053-487 2733

 • Contactpersoon Regionale Trauma Training (RTT en RTT-VVO)

Elisa Boekhorst
Beleidsadviseur Grensoverschrijdende Samenwerking
Bureau Acute Zorg Euregio

e.boekhorst@acutezorgeuregio.nl
053-487 7139

 • Contactpersoon Grensoverschrijdende Samenwerking

Joost Hofhuis
Beleidsadviseur Crisisbeheersing & OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl
053-487 3061

 • Contactpersoon Crisisbeheersing & OTO (stategisch)
 • Dossiers: Integraal Crisisplan, CBRN, Landelijk Platform Crisisbeheersing en OTO, Expertgroep \crisisbeheersing en OTO, OTO-steunpunt

Manon Bruens
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

m.bruens@acutezorgeuregio.nl
053-487 7138

 • Contactpersoon netwerkfunctie
 • Contactpersoon MMT
 • Contactpersoon regionaal acute zorg dossier
 • Contactpersoon Expertgroepen Acute Psychiatrie

Marja Nijkrake
Officemanager
Bureau Acute Zorg Euregio

m.nijkrake@acutezorgeuregio.nl
053-487 2097

 • Contactpersoon Bureau AZE
 • Communicatie/ Website / Redactie 112 netwerk
 • Financiën
 • Contactpersoon Traumaoverleg Euregio

Nancy ter Bogt
Beleidsadviseur/onderzoeker
Bureau Acute Zorg Euregio

n.terbogt@acutezorgeuregio.nl
053-487 2094

 • Contactpersoon Expertgroep Traumatologie
 • Contactpersoon (landelijke) traumaregistratie
 • Contactpersoon Gebruikersplatform Traumaregistratie
 • Wetenschappelijk Onderzoek

Ralph de Wit
Medisch manager/Traumachirurg
Bureau Acute Zorg Euregio/MST

r.dewit@acutezorgeuregio.nl
053-487 2097

 • Contactpersoon Medisch inhoudelijke vraagstukken
 • Landelijke beraadsgroep LNAZ
 • Grensoverschrijdende samenwerking

Robin Schär
Medewerker Crisisbeheersing en OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

r.schaer@acutezorgeuregio.nl
053- 487 7140

 • Dossiers: Aantoonbaar Voorbereid, ETS, Netcentrisch Werken, Grensoverschrijdende samenwerking, Cybercrisis, Terrorismegevolgenbestrijding