Vacature

Vacature: Beleidsadviseur acute zorg (24-36 uur)

De uitdaging:
Acute zorg Euregio is het netwerk van acute zorginstellingen in de Euregio (Twente, Oost-Achterhoek en de Duitse grensstreek). De aanbieders van acute zorg nemen deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), om in (EU)regionaal verband betere samenwerking te bewerkstelligen en te waarborgen.

Als adviseur acute zorg faciliteer je in samenwerking met je collega-adviseur het domein acute zorg, op zowel strategisch als tactisch niveau. Dit in nauwe samenspraak met professionals uit de acute zorgketen. Je onderhoudt je contacten in het netwerk van  ketenpartners in de regio, vanuit het besef dat een goede samenwerking tussen ketenpartners bijdraagt aan onze missie dat de patiënt met een acute zorgvraag op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Het team:
De medewerkers van Bureau Acute Zorg Euregio ondersteunen de Euregionale samenwerking vanuit een onafhankelijke rol. Het team draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de ketenzorg vanuit een actieve rol door het delen van kennis door middel van themabijeenkomsten, trainingen en het verspreiden van onderzoeksresultaten. Het team bestaat uit tien medewerkers en één medisch manager.

Jouw functie en taken:
Coördineren van de expertgroepen en andere projectgroepen;
Opstellen van beleidsstukken en projectplannen;
Onderhouden van contacten met de ketenpartners en andere externe partijen;
Organiseren van diverse bijeenkomsten om netwerken en kennisdeling voor de zorgketenpartners mogelijk te maken;
Faciliteren, verbinden, begeleiden, signaleren, informeren en gevraagd en ongevraagd adviseren van de acute zorgpartners;
Deelname aan landelijke overleggen.

Jouw Profiel:

 • Academisch werk- en denkniveau, meerdere jaren werkervaring in de zorgsector is een pré
 • Kennis en ervaring op het gebied projectmanagement en veranderprocessen.
 • Heeft kennis van ( spoedeisende) medisch hulpverlening en inzicht in bestuurlijke verhoudingen, beleids-en besluitvormingsprocessen.
 • Een integere, oplossings-, samenwerkings-, kwaliteitsgerichte werkhouding
 • Opstellen van rapportages, procedures en protocollen vereist analytisch (denk)vermogen en systematisch en geordend werken.

Ons aanbod:

 • Contract voor de duur van 1 jaar met de intentie tot verlenging
 • Ingangsdatum: zo snel mogelijk
 • Salaris volgens salarisschaal FWG 60 (CAO-ziekenhuizen)
 • Dienstverband: 24-36 uur per week

Wijze van reageren:

 • Stuur je schriftelijke reactie op deze vacature vóór 23 januari 2019 via deze link:
 • De sollicitatiegesprekken worden gepland op dinsdag 29 januari 2019
 • Meer informatie over deze vacature kan worden verkregen bij C. Schenkeveld, manager Bureau Acute Zorg Euregio: c.schenkeveld@acutezorgeuregio.nl