Traumaoverleg

Traumaoverleg Euregio / Casuïstiekbespreking

Het Traumaoverleg Euregio van 5 september 2018 (Locatie: Van der Valk te HENGELO) staat in het teken van een trauma-casuïstiekbespreking. ZGT is het organiserend ziekenhuis. Het thema van de avond is ‘Stomp Buiktrauma’. Een aantal sprekers zal dit thema aan de hand van een bestaande casus presenteren.

Doelgroep
Naast de (trauma)chirurgen, orthopedisch chirurgen, SEH-artsen en de arts-assistenten, wordt voor deze bijeenkomst alle betrokkenen en geïnteresseerde zorgprofessionals, verpleegkundigen en paramedici uitgenodigd binnen het netwerk van Acute Zorg Euregio.

Doel
Het doel van deze avond is het bevorderen van de professionele werkwijze door de zorgketen heen, het gaat dan om zowel algemene competenties als ook over medisch handelen.

Accreditatie
Accreditatie wordt, naast de reguliere beroepsverenigingen waarvoor accreditatie is aangevraagd voor de reguliere traumaoverleggen, aangevraagd bij V&VN, VS-register en NVvR.

Het traumaoverleg begint culinair verantwoord met een hapje en een drankje.

Programma Aanmelden