Traumaoverleg

Traumaoverleg Euregio 6 maart 2019

De prevalentie van chronische pijn binnen Nederland wordt geschat op 18% (1). Het merendeel van deze groep heeft klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Actuele wetenschappelijke inzichten laten zien dat chronische pijn een complex probleem is, waarin het brein een grote rol speelt (2). Maar wat moeten we met dit inzicht in de dagelijkse praktijk? Wat is bijvoorbeeld nog de rol van nociceptie bij chronische pijn? Van oudsher is nociceptie het startpunt geweest van waaruit klinisch redeneren, diagnostiek en behandeling vorm werd gegeven. Met name in de (sub)acute fase. In de meeste gevallen komt men er op de korte termijn mee weg als pijn op deze reductionistische manier benaderd wordt. Echter, zijn er consequenties voor de lange termijn? En hoe verklaren we pijn die niet over gaat? Is een louter anatomisch-somatische insteek nog zinvol?
Een mooi voorbeeld is het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS). Een verdedigbare stelling is: de oplossing voor chronische pijn zit in de preventie ervan. Vroeg ingrijpen bij een afwijkend beloop in herstel na trauma is daarom essentieel. Maar hoe pakken we dat aan? Wat zijn onze mogelijkheden? Welke rol speelt een eventuele Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)? En hoe kunnen we hierin optimaal samenwerken?

Kortom, een avond vol vragen met antwoorden gebaseerd op klinische ervaring en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Wij hopen u van harte te mogen ontvangen.

1  Breivik H, Gallacher D et al. Survey of chronic pain in Europe. Eur J Pain 2006;10:287-333 2005 aug
2  Butler D, Moseley L. Explain pain supercharged, 2017

Programma Aanmelden