Scholing voor doktersassistentes in de dagpraktijk

Eind 2017 en begin 2018 heeft Acute Zorg Euregio nascholingen georganiseerd voor doktersassistenten uit de dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek. Doelstelling van deze nascholing was het vroegtijdig herkennen (in de eerste lijn) van signalen die duiden op een beroerte, een hartinfarct of sepsis. Er was veel animo voor deze scholing en werd goed beoordeeld. Komend najaar worden daarom opnieuw nascholingsavonden georganiseerd met nieuwe onderwerpen binnen de acute zorg. Na inventarisatie door de voorbereidingsgroep voor de scholing van doktersassistenten, zijn de volgende onderwerpen vastgesteld voor de komende scholing: kortademigheid (acute dyspnoe), acute GGZ en telefonische triage.

Kijk voor het programma en aanmeldmogelijkheid op onze site:

Scholing “Spoed of geen spoed” voor doktersassistenten in de eerste lijn