De expertgroep Trauma is in 2013 ontstaan na een fusie van de focusgroep acute heupfracturen en de werkgroep traumatologie die al sinds de oprichting van de traumacentra in 1999 actief was. De expertgroep Trauma draagt bij aan de regionaal coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute ketenzorg rondom traumapatiënten in de regio goed te laten verlopen, tijdig knelpunten te analyseren en hierop beleid te maken. Belangrijke thema’s zijn o.a. de landelijke traumaregistratie (LTR), inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT) regionale visitaties van de SEH’s en landelijke ontwikkelingen zoals spreiding en concentratie van multitrauma zorg, volumenormen en prestatie indicatoren. De expertgroep Trauma komt vier keer per jaar bijeen.