Crisiscommunicatie training Analyse en Advies

Training Analyse & Advies (communicatieadviseurs die hebben deelgenomen aan de basismodule crisiscommunicatie)
In een dag leert een team omgevingsanalisten hoe zij tijdens een crisis snel een beeld kunnen schetsen van wat er zich in de buitenwereld (bij de media, bij burgers en op het internet) afspeelt. Dit omgevingsbeeld is belangrijk zodat bestuurders en crisismanagers niet alleen gevoed worden vanuit de operationele afdelingen en diensten, maar ook een beeld krijgen van welk gevoel er in de samenleving ontstaat over de crisis. Dit beeld moet door de communicatieadviseur naar binnen gebracht worden en zal de besluitvorming in het crisisteam beïnvloeden.

Aanmelden