Traumaregistratie

Traumaregistratie

Het verbeteren van traumazorg is mogelijk wanneer er inzicht bestaat in het aantal acute ziekenhuisopnames, de patiëntenstroom, de kenmerken van deze patiënten en de uitkomsten van de verleende zorg. Om op landelijk niveau inzicht te krijgen en regio’s met  elkaar te kunnen vergelijken is de Landelijke Traumaregistratie opgezet. Op regionaal niveau zal inzicht ontstaan in patiëntenstromen en in de vraag of traumapatiënten binnen de juiste tijd naar een ziekenhuis met de juiste faciliteiten en deskundigheden worden gebracht.

In 2003 werd binnen Medisch Spectrum Twente (aangewezen als traumacentrum) gestart met de traumaregistratie. In de loop van jaren is dit verder uitgebreid naar andere instellingen in de regio. De deelnemende instellingen zijn: Ziekenhuisgroep Twente (locatie Almelo en Hengelo), Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Medisch Spectrum Twente en de Regionale Ambulance Vervoerders (RAV): Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Oost. De gegevens worden door de deelnemende instellingen verzameld en na controle periodiek verzonden aan Bureau Acute Zorg Euregio. Bureau Acute Zorg Euregio coördineert de traumaregistratie in de Euregio, zorgt voor de regionale databank en aanlevering van de gegevens aan de landelijke databank.

Sinds mei 2010 heeft Medisch Spectrum Twente ook de status van bovenregionaal traumacentrum van de Duitse Vereniging van Traumachirurgie (DGU) en daarmee ook lid van het TraumaNetzwerk NordWest. Dit TraumaNetzwerk kent een eigen traumaregistratie.

Landelijke en Europese afstemming

Tussen de traumacentra onderling is er overeenstemming over de te registreren gegevens van traumapatiënten. Het betreft patiënten die ten gevolge van een trauma worden opgenomen of ten gevolge daarvan op de eerste hulp overlijden.  Het gaat om de door de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie vastgestelde dataset, gebaseerd op de Major Trauma Outcome Study (MTOSPlus-dataset). Vanaf 2014 is de MTOSPlus-dataset uitgebreid met de zogenaamde Utstein variabelen om te komen tot een LTR European dataset.

Klik op onderstaande afbeelding voor de Landelijke Traumaregistratie 2011-2015

                                                      Landelijke Traumaregistratie