Traumacentra en LNAZ

Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)

Acute Zorg Euregio is onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het LNAZ is sinds 21 maart 2002 een zelfstandig rechtspersoon in de vorm van een vereniging en is een overkoepelend orgaan van de Centra Acute Zorg in Nederland. Voor beleidsmakers en andere instanties die betrokken zijn bij de traumazorg is het een aanspreekpunt zaken voor de traumazorg te stroomlijnen. Alle Centra Acute Zorg worden vertegenwoordigd door een lid (of vervanger) van de Raad van Bestuur.
De beraadsgroep LNAZ is een overleg bestaande uit medische als ook organisatorisch betrokkenen en functioneert onder meer als adviesgroep naar het bestuur. Onderwerpen betreffen onder meer de onderlinge afstemming, het kwaliteitssysteem, de protocolontwikkeling, het traumaregistratiesysteem en de ontwikkeling van kenniscentra.

Traumacentra Nederland

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg kent in Nederland 11 netwerkregio's, welke gekoppeld zijn aan een ziekenhuis met een traumacentrum functie. 
Dit zijn:

- Netwerk Acute Zorg Noordwest Amsterdam  (VU Medisch Centrum)
- TraumaNet AMC Amsterdam (Academisch Medisch Centrum)
- Traumacentrum Zuid West Nederland (TZWN)Rotterdam (Erasmus Medisch Centrum)
- Traumazorgnetwerk Midden Nederland (TZMN) Utrecht (UMC Utrecht)
- Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) Tilburg (St. Elisabeth ziekenhuis)
- Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) Maastricht (Maastricht UMC)
- Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) Groningen (UMC Groningen)
- Netwerk Acute Zorg Zwolle (NAZZ) (Isala klinieken)
- Traumacentrum West (TCW) Leiden (Leids UMC)
- Acute Zorgregio Oost (AZO) Nijmegen (Radboud UMC)
- Netwerk Acute Zorg Euregio (NAZE) (Medisch Spectrum Twente)

traumacentra
Afb: Traumacentra in Nederland

Traumacentra in Duitsland (Euregio)

- UKM
Traumanetzwerk 

Euregio kaart
Afb: Euregio