Traumazorg

Traumazorg

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de gehele acute zorgketen: van de melding bij de meldkamer via 112 tot aan het ontslag uit het ziekenhuis.
De ziekenhuizen, de spoedposten en de ambulancediensten in het Netwerk Acute Zorg Euregio verzamelen ongevalgegevens, welke onderdeel uitmaken van de Landelijke Traumaregistratie, om de kwaliteit van de traumaketen inzichtelijk te maken en waar mogelijk de kwaliteit te verbeteren.
Binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio worden hiertoe, naast de traumaregistratie, kennisuitwisseling en toegepast ketenonderzoek gestimuleerd.

 

traumahelikopter