Expertgroepen

Expertgroepen Netwerk Acute Zorg Euregio

Landelijk zijn vijf acute zorgketens benoemd waar het ROAZ specifiek aandacht aan moet besteden ten behoeve van het continue verbeteren van kwaliteit en bereikbaarheid van acute zorg:
•    Cerebrovasculair accident (CVA)
•    Myocard infarct (MI)
•    Acute obstetrie (verloskunde)
•    Acute psychiatrie
•    Acute heupfracturen

Netwerk Acute Zorg Euregio heeft hiervoor de volgende regionale expertgroepen ingericht waarin professionals van de acute zorg partners van de betreffende zorgketen vertegenwoordigd zijn:
•    Expertgroep acute verloskunde
•    Expertgroep acute psychiatrie
•    Expertgroep MICK (Myocardinfarct en CVA Keten)
•    Expertgroep Traumatologie
•    Expertgroep Crisisbeheersing en OTO 
•    Expertgroep Sepsis 
•    Expertgroep geruptureerde aneurysma (rAAA) (op te richten in 2016)

Het doel van de expertgroepen

Een actueel inzicht in de zorgvraag, het zorgaanbod en de processen van de acute zorgketen in Twente en Oost Achterhoek te hebben en zorg te dragen voor een optimale afstemming van activiteiten tussen de ketenpartners van het Netwerk Acute Zorg Euregio.

De activiteiten van de expertgroepen zijn een continue proces, die bijdragen aan een actueel inzicht en beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg in het Netwerk Acute Zorg Euregio. De expertgroepen zijn gepositioneerd onder het bestuurlijk ROAZ en de agendacommissie ROAZ. Het bestuurlijk ROAZ formuleert heldere opdrachten voor de expertgroepen of zet deze on hold. Jaarlijks leggen de expertgroepen verantwoording af over haar activiteiten aan het bestuurlijk ROAZ.