Refereren Acute Zorg

Refereren Acute Zorg

Acute Zorg Euregio organiseert maandelijks een refereerbijeenkomst acute zorg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een onderzoeksartikel met betrekking tot acute zorg kritisch bediscussieerd op onder meer methodologische aspecten, resultaten en implicaties voor de praktijk. Je kan deze bijeenkomsten ook heel goed gebruiken om input op te halen voor je eigen onderzoek of project bij de experts op het gebied van onderzoek of acute zorg praktijk. Op deze manier bevorderen we laagdrempelige uitwisseling van kennis tussen de deelnemers, die elk vanuit hun eigen achtergrond bijdragen.
Een overzicht van artikelen die we al besproken hebben.

Voor wie?

Iedereen die onderzoek doet in de acute zorg of daar in geïnteresseerd is, is van harte welkom. Bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (in opleiding), beleidsmedewerkers en onderzoekers in de acute zorg. Ook studenten die hun bachelor- of masteropdracht doen of promovendi binnen het gebied van de acute zorg kunnen deelnemen. Juist door een mix van verschillende deelnemers kunnen we veel van elkaar leren. Gemiddeld bestaat de groep uit zo’n 5-8 deelnemers.

Wat wordt er van je verwacht?

Eén deelnemer bereidt een artikel voor om te bespreken, de planning hiervoor maken we in onderling overleg. Uiteraard kun je eerst een aantal keer deelnemen voor je zelf een artikel presenteert. Het artikel wordt minimaal een week van te voren rondgestuurd aan alle deelnemers. Elke deelnemer leest het artikel kritisch en schrijft evt. vragen op. Het artikel wordt in de groep gepresenteerd, het artikel ‘Improving Journal Club presentations, or, I can present that paper in under 10 minutes’ (Schwarz MD, 2007) kan hierbij als leidraad dienen. 

Aspecten die niet duidelijk zijn worden besproken tijdens het refereren. Vragen kunnen gaan over de opzet van het onderzoek, methodologische aspecten, resultaten en implicaties voor de praktijk, etc. Het is de bedoeling dat er een levendige discussie ontstaat tijdens het refereren. 

Wanneer en waar?

Refereerbijeenkomsten vinden maandelijks plaats, afwisselend op een dinsdag of een donderdag van 16.30-17.30 uur, volgens een jaarplanning. Locatie is bureau Acute Zorg Euregio in Enschede (tenzij anders vermeld). De data voor 2017 zijn:

Dinsdag 17 januari, donderdag 16 februari, dinsdag 14 maart, dinsdag 11 april, donderdag 18 mei, dinsdag 13 juni, donderdag 13 juli, dinsdag 12 september, donderdag 19 oktober, dinsdag 14 november, donderdag 14 december.

Coördinatie

Bureau Acute Zorg Euregio coördineert deze bijeenkomsten. Wil je een keer meekijken, actief deelnemen of een artikel presenteren? Neem dan contact op met: Manon Bruens, beleidsadviseur Acute Zorg: m.bruens@acutezorgeuregio.nl