OTO

Opleiden, Trainen, Oefenen

In geval van een crisis of ramp is een goed georganiseerde en effectieve crisisorganisatie van groot belang. Deze organisatie moet in staat zijn om de negatieve effecten van een crisis of ramp zo snel mogelijk weg te nemen of te beperken en zal in sommige gevallen voor langere tijd operationeel moeten zijn. Sinds 2008 zijn door VWS structureel gelden beschikbaar gesteld voor de voorbereiding op rampen en crises voor de Acute Zorg netwerken in Nederland. De voorbereiding op rampen en crises wordt o.a. uitgevoerd middels opleiden, trainen en oefenen (OTO) in nauwe samenwerking met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en omliggende netwerken acute zorg.

 

Informatiefilm HaROP 'Wat doe jij als huisarts bij een crisis?'