Themabijeenkomst Trends in Acute Zorg voor huisartsen

Thema-avond  Trends in acute zorg voor huisartsen

Samen met de WDH organiseert het kenniscentrum van Bureau Acute Zorg Euregio op 14 september een thema-avond met trends in de acute zorg voor huisartsen. 

Acute zorg, ook wel spoedzorg, begint bij de melding van een ongeplande zorgvraag van de patiënt en bestaat voor 85% uit acute basiszorg; niet-levensbedreigende situaties en niet-planbare zorg.  Het overige deel bestaat uit spoedeisende zorg, waarbij direct handelen essentieel is ter voorkoming dat vitale functies in gevaar komen of omdat vitale functies bedreigd zijn. Verbinding en afstemming binnen de schakels in de acute zorgketen is daarbij essentieel.

Bureau Acute Zorg Euregio is een netwerkorganisatie die de acute zorgpartners faciliteert, verbindt, begeleidt, signaleert, informeert en adviseert in en/of over de  acute ketenzorg in Twente en Oost-Achterhoek.  Rondom enkele spoedzorgindicaties worden  expertgroepen georganiseerd , waarbij  de schakels binnen de acute zorgketen worden verbonden  en vooral vanuit de zorginhoud met betrokken professionals een blijvende dialoog wordt gevoerd.  De expertgroepen hebben als doelstelling de kwaliteit in de acute zorgketen te borgen en waar nodig te verbeteren.

Vertegenwoordigers, zorgprofessionals, vanuit de expertgroepen vertellen u deze avond de trends. 

Hier het voorlopige programma.
Aanmelden voor deze themabijeenkomst.

Deze avond  gaat vooraf aan regionale scholingsbijeenkomsten “Spoed of geen spoed” voor doktersassistenten waar uw assistent wellicht aan deelneemt.
Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier.